Praktijkinformatie

Contact

drs Marion Dijkstra
GZ Psycholoog, systeemtherapeut, EMDR practitioner, psychotraumatherapeut, AFT therapeut, IPT supervisor, EMDR supervisor te Woerden (provincie Utrecht).

e-mail marion@iuncti.nl
telefoon 06 21548850

De praktijk is bereikbaar van op maandag, woensdag en vrijdagen van 09h00-17h00. Tussen 12h00-12h30 heb ik telefonisch spreekuur.

Buiten kantoortijden, voor spoed, of tijdens vakantie kan je contact opnemen met de huisarts die je door kan verwijzen naar de crisisdienst. Indien ik afwezig ben, kunnen we in overleg kijken wie je kan bereiken voor waarneming. Ook kan je contact opnemen met jouw huisarts of de praktijkondersteuner.

Locatie

De praktijk is gevestigd op de Klompenmakersweg 2, 3449 JB in Woerden.

Je kan om het gebouw heen rijden waar ruimschoots parkeerplekken aanwezig zijn. Daar bevindt zich ook de ingang. De achterdeur is open en via de steile trap kom je terecht in de wachtkamer waar zich toiletten bevinden en koffie en thee beschikbaar zijn

Aanmelden

Aanmelden kan door invulling van het aanmeldformulier. Daarna volgt er mogelijk nog een korte telefonische kennismaking indien er nog onduidelijkheden zijn.

Afmelden

Het kan voorkomen dat je jouw afspraak voor een behandelgesprek moet afzeggen of wilt verzetten. Behandelgesprekken die niet 24 uur van tevoren zijn afgezegd, worden in rekening gebracht.

Het tarief voor no-show is: € 90, – per gemiste afspraak. Je verzekering vergoedt deze kosten niet.

Een bericht van verhindering kan je doorgeven op het telefoonnummer/antwoordapparaat van de praktijk (06 21548850) of via marion@iuncti.nl.

Wachttijden

De wachttijd is momenteel (bijgewerkt op 28-06-2024) ongeveer 3-4 maanden.

Mocht de wachttijd te lang duren, kan je contact opnemen met jouw zorgverzekeraar voor wachtlijstbemiddeling.

Kosten en vergoeding

Als er een verwijzing is en bovendien ook er een zogenaamde (door mij te stellen) DSM-diagnose, dan wordt de behandeling volledig vergoed door de zorgverzekeraar. De vergoeding valt echter wel onder het eigen risico (thans 385,- per kalenderjaar). Met alle zorgverzekeraars heeft de praktijk contracten gesloten, BEHALVE de CZ groep (CZ, Ohra, NN, JUST).

De datum op de verwijsbrief moet liggen voor de datum van de eerste afspraak bij de psycholoog. Er moet bovendien sprake zijn van (het vermoeden van) een stoornis.

Verstrekken van medische informatie

Kosten voor het verstrekken van medische informatie (te betalen door de vrager) is € 36,29.

Kosten voor supervisie EMDR of IPT

Kosten voor supervisie EMDR of IPT bedragen 115,- voor 45 minuten individueel. Voor supervisie is het aanleveren van beeldmateriaal noodzakelijk.

Tarieven ongecontracteerde zorg  

Voor verzekeraars waarmee ik geen contract(en) heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk 100% van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de gz-psycholoog.

Tarief consult zelfbetalers (niet basispakketzorg)

Het tarief in mijn praktijk voor de prestatie ‘niet-basispakketzorg consult’ is 100% van het door de NZa vastgestelde maximumtarief. Dit tarief is per 60 minuten. 

Overig Zorgproduct (OZP) Niet verzekerde zorg Consult à 45 minuten € 130,- , Consult à 60 minuten € 155,-, Consult à 75 minuten € 200,- . Overig Zorgproduct (OZP) Niet verzekerde zorg Consult à 90 minuten € 240,-

No show

Te laat afgezegd (48 uur) No show rekening Per 45 min € 90,-

Het zorgprestatiemodel (ZPM)

Met ingang van 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel (ZPM) ingevoerd in de GGZ. Dat betekent dat er weer gewerkt wordt met consulten. Ook betekent dat u per maand een overzicht krijgt van de door de zorgverzekeraar betaalde kosten. U betaalt dan de verplichte eigen bijdrage van €385 en eventueel een aanvullend eigen risico wanneer u dat met uw zorgverzekeraar bent overeengekomen.
Ook binnen het ZPM blijft er nog een onderverdeling tussen BG-GGZ (basisggz) en de specialistische ggz. Er wordt met diagnose of behandel minuten gewerkt. Voor intake (diagnose) en EMDR behandeling wordt in de regel 60 minuten gehanteerd, voor behandeling 45 minuten. Indien over de tijd wordt heengegaan dan wordt het bijgesteld naar 60, 75 of 90 min.

Kwaliteitsstatuut

In het kwaliteitsstatuut vindt u als (toekomstig) client informatie over o.a. de praktijkvoering, uw rechten als client en waarnemingsregelingen tijdens ziekte. U kunt het kwaliteitsstatuut hier downloaden.

Crisis

Voor spoed kunt u contact opnemen met de huisarts die u door kan verwijzen naar de crisisdienst.

Privacy

Ik ga zorgvuldig met je gegevens om. In de privacyverklaring kunt u lezen hoe IUNCTI met je gegevens omgaat.

Klachten

Als je klachten hebt over de behandeling, moedig ik je aan om dit met mij te bespreken. Je kunt dit mondeling of per e-mail doen. Het is belangrijk dat je niet met je klachten blijft zitten, maar ze deelt, zodat we er samen aan kunnen werken. Mocht je ontevreden blijven of niet tot een oplossing komen, dan kun je ondersteuning of bemiddeling vragen van de onafhankelijk klachtenfunctionaris.

Dit klachtenformulier gebruik je om de klacht bij de klachtenfunctionaris in te dienen.
Je bent niet verplicht om het formulier te gebruiken. Het is een hulpmiddel om sneller met je klacht aan de slag
te kunnen gaan.
Alsje het lastig vindt om het formulier in te vullen, stuur je een mailtje naar P3NL@Klachtencompany.nl met
je naam en telefoonnummer. De klachtenfunctionaris (van Klacht&Company) neemt dan contact met je op.

INHOUD