Tarieven

Organisatie van de Geestelijke GezondheidsZorg

Met ingang van 1 januari 2022 wordt het zorgprestatiemodel (ZPM) ingevoerd in de GGZ. Dat betekent dat er weer gewerkt wordt met consulten. Ook betekent dat u per maand een overzicht krijgt van de door de zorgverzekeraar betaalde kosten. U betaalt dan de verplichte eigen bijdrage van €385 en eventueel een aanvullend eigen risico wanneer u dat met uw zorgverzekeraar bent overeengekomen.    

Ook binnen het ZPM blijft er nog een onderverdeling tussen BG-GGZ (basisggz) en de specialistische ggz. Er wordt met diagnose of behandel minuten gewerkt. Voor intake (diagnose) en emdr behandeling wordt in de regel 60 minuten gehanteerd, voor behandeling 45 minuten. Indien over de tijd wordt heengegaan dan wordt het bijgesteld naar 60, 75 of 90 min.

IUNCTI heeft met alle zorgverzekeraars contracten BEHALVE de CZ groep (CZ, Ohra, NN, JUST).

Kosten voor het verstrekken van medische informatie (te betalen door de vrager) is 36,29

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u in ieder geval een verwijzing nodig van uw huisarts. De datum op de verwijsbrief moet liggen voor de datum van de eerste afspraak bij de psycholoog. Er moet bovendien sprake zijn van (het vermoeden van) een stoornis.

Kosten voor supervisie emdr of IPT bedragen 115,- voor 45 minuten individueel. Voor supervisie is het aanleveren van beeldmateriaal noodzakelijk.

Behandeltarieven 2023

Tarieven ongecontracteerde zorg  

Voor verzekeraars waarmee ik geen contract(en) heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk  

100 % van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de gz-

psycholoog.

Tarief consult zelfbetalers (niet basispakketzorg)

Het tarief in mijn praktijk voor de prestatie ‘niet-basispakketzorg consult’ is  100% van het bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarief. Dit tarief is per 60 minuten. 

Voorwaarden en tarief no-show 

De praktijk hanteert voorwaarden en tarief voor no-show. Dit betekent dat als u/ de patiënt niet op een afspraak komt, u/de patiënt binnen 24 uur afzegt u een rekening krijgt voor nog-show
Het tarief voor no-show is: € 90, – per gemiste afspraak. 

 

Algemene betalingsvoorwaarden*

Artikel 1

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch (neuro)psycholoog (hierna te noemen: behandelaar) en de patiënt.

Artikel 2

No-show: Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd aan de patiënt in rekening te brengen. 

Artikel 3

De door de behandelaar aan de patiënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de patiënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 4

Indien de patiënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de patiënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen. 

Artikel 6

Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de behandelaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25.

Artikel 8

Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de patiënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

NZa-tarieven gz-psycholoog 

in kwaliteitsstatuut sectie II

 
 

Prestatiecode

Consulttype

 Duur vanaf 

 Tarief 

 

CO0042

Diagnostiek

5

                       37,87 

 

CO0107

Behandeling

5

                       29,68 

 

CO0172

Diagnostiek

15

                       65,19 

 

CO0237

Behandeling

15

                       52,99 

 

CO0302

Diagnostiek

30

                     108,04 

 

CO0367

Behandeling

30

                       90,36 

 

CO0432

Diagnostiek

45

                     151,07 

 

CO0497

Behandeling

45

                     128,40 

 

CO0562

Diagnostiek

60

                     173,40 

 

CO0627

Behandeling

60

                     152,50 

 

CO0692

Diagnostiek

75

                     211,34 

 

CO0757

Behandeling

75

                     187,76 

 

CO0822

Diagnostiek

90

                     259,01 

 

CO0887

Behandeling

90

                     229,30 

 

CO0952

Diagnostiek

120

                     373,08 

 

CO1017

Behandeling

120

                     337,14 

 

Gr

     

rief 

 

oepsbehanGgroepdeling

Groepsgroo

 Blok_duur 

 Tarief 

 

GC0006

2

30

                       61,24 

 

GC0014

3

30

                       40,83 

 

GC0022

4

30

                       30,62 

 

GC0030

5

30

                       24,50 

 

GC0038

6

30

                       20,41 

 

GC0046

7

30

                       17,50 

 

GC0054

8

30

                       15,31 

 

GC0062

9

30

                       13,61 

 

GC0070

10

30

                       12,25 

 
         

 € 

Generieke tarieven in kwaliteitsstatuut sectie II

 
 

Prestatiecode

 

 Tarief 

 

OV0007

Intercollegiaal overleg kort >5 min

                       23,58 

 

OV0008

Intercollegiaal overleg lang >15 min

                       71,88 

 

OV0012

Niet-basispakketzorg consult

                     124,16 

 

TC0009

Reistijd tot 25 minuten – ggz

                       32,71 

 

TC0010

Reistijd vanaf 25 minuten – ggz

                       84,34