Tarieven

Organisatie van de Geestelijke GezondheidsZorg

Met ingang van 1 januari 2022 wordt het zorgprestatiemodel (ZPM) ingevoerd in de GGZ. Dat betekent dat er weer gewerkt wordt met consulten. Ook betekent dat u per maand een overzicht krijgt van de door de zorgverzekeraar betaalde kosten. U betaalt dan de verplichte eigen bijdrage van€385 en eventueel een aanvullend eigen risico wanneer u dat met uw zorgverzekeraar bent overeengekomen.    

Ook binnen het ZPM blijft er nog een onderverdeling tussen BG-GGZ (basisggz) en de specialistische ggz. Er wordt met diagnose of behandel minuten gewerkt. De tijdsduur afgesproken is daarbij per sessie bepalend. Voor intake (diagnose) en emdr behandeling is dit 60 minuten en voor behandeling is dit 45 minuten.

 

Basis GGZ Prestatie            Omschrijving          Tijdsduur      Tarief

Te laat afgezegd (48 uur)  No show rekening  Per 45 min    € 90,-

Overig ZorgProduct (OZP) Niet verzekerde zorg consult à 45 minuten €                                                                                                                                           115,- 

                                                                                      consult à 60 minuten € 155,- 

                                                                                      consult à 75 minuten € 190,- 

                                                                                      consult à 90 minuten € 225,-

Basispakket zorgverzekering: Gecontracteerd Ca 90% – 96% van het ongecontracteerde NZA   tarief

 

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u in ieder geval een verwijzing nodig van uw huisarts. De datum op de verwijsbrief moet liggen voor de datum van de eerste afspraak bij de psycholoog. Er moet bovendien sprake zijn van (het vermoeden van) een stoornis.

In andere gevallen kan natuurlijk ook hulp verleend te worden, maar vergoedt de verzekeraar de kosten niet. Dit zijn de zogenaamde OVP-consulten (OVerig Product).

Kosten voor supervisie emdr of IPT bedragen 115,- voor 45 minuten individueel. Voor supervisie is het aanleveren van beeldmateriaal noogzakelijk.