Tarieven

Organisatie van de Geestelijke GezondheidsZorg

De GGZ is onderverdeeld in huisartsenzorg, generalistische basis GGZ (GBGGZ) en specialistische GGZ (SGGZ). Mijn praktijk is werkzaam in de GBGGZ.

De huisartsenzorg wordt versterkt met praktijkondersteuners GGZ (POH-GGZ-ers) die de huisartsen kunnen helpen bij de diagnostiek van alle patiënten en begeleiding of behandeling van de patiënten die niet in de GGZ behandeld worden.

De GBGGZ is voor mensen bij wie een (vermoeden van) een psychische aandoening of stoornis is vastgesteld, die niet dermate complex of ernstig is dat er specialistische zorg nodig is. Het gaat bijvoorbeeld om een angststoornis of een depressie.

Er zijn in de GBGGZ verschillende zorgtrajecten beschikbaar: kort, middel, intensief of chronisch. De behandelaar biedt aan de hand van de informatie van uzelf en de huisarts een traject aan wat het beste lijkt te passen in uw situatie. Dit kan eventueel later in het traject nog bijgesteld worden.

Kosten en vergoeding in 2020

Iuncti heeft contracten met: alle verzekeraars

Voor de overige zorgverzekeraars geldt dat zij zich te houden hebben aan door de overheid opgelegde bepalingen van de zorg, maar kunnen in hun verzekeringsvoorwaarden wel verschillen. Veelal vergoeden zij 75% van de kosten* of is het verstandig om over te stappen op een naturalispolis. Informeer bij u verzekeraar wat zij vergoeden.

* Voor 2020 geldt een eigen risico voor afgenomen zorg van 385E.

Vijf, zeven of tien gesprekken
Komt u door uw diagnose wel in aanmerking voor vergoeding, dan wordt er tijdens de intake gekeken welke zorgzwaarte voor u van toepassing is. Er zijn drie mogelijkheden: Kort, Middel of Intensief. Denk aan gemiddeld 5, 7 en 10 gesprekken. De pakketten komen tot stand door de zorgzwaarte.  Voor een onvolledig traject, 180005, wordt 198,88 berekend.

Tarievenlijst 2020

 

Vergoede Zorg

Code Prestatie Maximumtarief
180001 Kort € 503,47     tot 294 minuten
180002 Middel € 853,38     tot 495 minuten
180003 Intensief € 1.383,65  ca. 750 minuten
180004 Chronisch € 1.330,98

De prestatie Onvolledig behandeltraject met maximaal het bijhorende bedrag (in euro’s):

Code Prestatie Maximumtarief
180005 Onvolledig behandeltraject € 219,78
     
     
     
     
     

Bovenstaand zijn NZa tarieven. Hetgeen door de zorgverzekeraar verrekend wordt, scheelt per zorgverzekeraar.

     
     
     
     

– Binnen de duur van het product valt: consulten, beperkte diagnostiek, verslaglegging, behandelplan, telefonische contacten, e-mailcontact, overleg met huisarts, consultatie van specialisten.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u in ieder geval een verwijzing nodig van uw huisarts. De datum op de verwijsbrief moet liggen voor de datum van de eerste afspraak bij de psycholoog. Er moet bovendien sprake zijn van (het vermoeden van) een stoornis.

In andere gevallen kan natuurlijk ook hulp verleend te worden, maar vergoedt de verzekeraar de kosten niet, tenzij u hiervoor aanvullend verzekerd bent. Dit zijn de zogenaamde OVP-consulten (OVerig Product).

Sinds 2014 heeft u, als volwassene vanaf 18 jaar, vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de generalistische basis GGZ. Hierbij wordt wel het eigen risico aangesproken, ook in 2020 is dit 385 euro.

Onvergoede Zorg

Overig Product:

Consult 45  minuten € 105,00
Dubbel Consult 90 minuten € 210,00 (relatie therapie)
Niet nagekomen afspraak/ annulering binnen 24 uur   € 80,00